Personální agentura - Havlik Stejskal

lista-top-menu

Newsletter

NOVINKY: Objednejte si náš informační bulletin a buďte o všem dobře informováni.

Newsletter

Zpravodaj-Newsletter-Havlík

Podmínky využití služeb

PODMÍNKY VYUŽITÍ SLUŽEB A INTERNETOVÝCH STRÁNEK HAVLÍK & STEJSKAL s.r.o.

Poslední aktualizace textu: 01.07.2013

Internetové stránky (dále také jen „Stránka“ nebo „Stránky“) www.havlikstejskal.cz jsou vlastnictvím společnosti Havlík & Stejskal s.r.o., IČO: 28234707.

Podmínky zaslání životopisu a/nebo poskytnutí osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. společnosti Havlík & Stejskal s.r.o., IČO: 28234707 (dále jen „Společnost“):

Zasilatel životopisu a/nebo jiných osobních dat a/nebo informací souhlasí, aby Společnost zpracovávala pro zprostředkování zaměstnání veškeré osobní údaje, které jí zasilatel poskytne, a dále je uchovávala. Zasilatel dále souhlasí s poskytnutím těchto osobních údajů firmám, které nabízejí práci, v případě, že se stane on/ona sám/a vhodným kandidátem a bude s poskytnutím souhlasit ústně.

Podmínky využití služeb společnosti Havlík & Stejskal s.r.o. (dále jen „Společnost“) a používání internetových stránek Společnosti:

Autorská práva - Copyright

Všechny materiály a informace zveřejněné na internetových stránkách Společnosti se vztahují k oboru personálních služeb, recruitmentu (vyhledávání a přijímání zaměstnanců) a dalších personalistických potřeb, jako jsou trénink, koučink, diagnostika apod.

Všechny údaje a informace zveřejněné na Stránkách Společnosti můžete využít pro osobní neobchodní účely.

Všechny informace a jiné materiály uveřejněné na Stránkách Společnosti (s výjimkou citátů a anekdot) jsou jejím duševním nebo řádně koupeným vlastnictvím a podléhají autorskému právu.

Používání jakýchkoli informací a grafických materiálů z těchto Stránek pro obchodní účely je zakázáno a podléhá výslovnému souhlasu Společnosti, pokud není u jednotlivých dílčích materiálů a informací na Stránkách uvedený výslovný souhlas Společnosti, nebo je souhlas daný smluvně.

Kopírování nebo rozšiřování jakýchkoli informací a grafických materiálů z těchto Stránek pro obchodní účely je zakázáno a podléhá výslovnému souhlasu Společnosti, pokud není u jednotlivých dílčích materiálů a informací uvedený výslovný souhlas, nebo je souhlas daný smluvně.

Ilustrační fotografie na Stránkách byly řádně zakoupeny od společnosti www.fotolia.com nebo jsou autorským vlastnictvím Společnosti.

Reference

Názvy firem klientů a partnerů jsou uveřejněny s jejich smluvně podloženým souhlasem.

Používání internetových stránek

Není možné používat tyto Stránky k publikování nebo posílání nevhodných, protizákonných, neetických textů či materiálů ani textů či materiálů, které se obsahem nevztahují k oboru personalistiky nebo jakýmkoli způsobem poškozují obchodní aktivity a dobré jméno Společnosti. Uživatel smí vkládat pouze takové texty a jiné materiály, na které má vlastnická práva. Pokud uživatel i přes toto upozornění vloží na tyto Stránky nevhodný, protizákonný, neetický text či materiál, bere na vědomí, že Společnost se bude bránit adekvátními právními prostředky a může požadovat náhradu újmy právní cestou.

Uživatelé těchto internetových stránek se zavazují pravdivě uvádět svou skutečnou identitu, nevydávat se za jinou fyzickou nebo právnickou osobu nebo jinou instituci. Společnost výslovně žádá všechny uživatele, aby uveřejňovali pouze pravdivé, etické, úplné a doložitelné informace jak v materiálech o svých osobách (např. životopisech), tak v jiných textech a materiálech vložených nebo poslaných prostřednictvím těchto internetových stránek.

Společnost může zablokovat přístup uživatele na Stránky bez jakéhokoli vysvětlování z důvodu opakovaného porušování nebo i jednorázového závažného porušení podmínek používání Stránek uživatelem.

Uživatel na sebe bere všechna případná možná rizika plynoucí z používání Stránek.

Používáním těchto internetových stránek uživatel vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s podmínkami jejich používání. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tyto internetové stránky žádným způsobem.

Odpovědnost uživatele

Uživatel nese veškerou morální, právní a finanční odpovědnost za veškeré texty a materiály, které na Stránky vloží. Uživatel je zodpovědný za své vkládání jakýchkoli materiálů a informací, které jsou jakýmkoli vlastnictvím třetí strany. Společnost vynaloží veškerou snahu zabránit podobnému vložení materiálů a informací, ale nenese za takové vložení na své Stránky jakoukoli odpovědnost.

Za bezpečnost přístupu (obsah, formu a kvalitu uživatelského jména a hesla, škodlivý software) do diskuzního fóra na našich internetových stránkách odpovídá uživatel. Společnost nenese jakoukoli odpovědnost za nelegální použití přístupových údajů třetí stranou. V případě, že uživatel zjistí, že pod jeho identitou někdo vkládá nebo upravuje uložené texty a materiály, žádáme ho o okamžité oznámení takové skutečnosti Společnosti.

Uživatelé těchto internetových stránek jsou odpovědni za škody způsobené Společnosti jejich poškozením obsahu či formy úmyslně, neúmyslně nebo škodlivým softwarem, zneužitím nebo nesprávným používáním a berou na vědomí, že souhlasí s finančním odškodněním Společnosti a zavazují se i k náhradě veškerých souvisejících okamžitých i následných výdajů Společnosti v případě vzniklých škod v důsledku porušení podmínek používání internetových stránek Společnosti.

Ochrana kvality internetových stránek

Společnost si vyhrazuje právo smazat jakékoli texty nebo jiný vložený materiál, který nebude odpovídat pravdě, jeho etickým standardům nebo obecně platným zákonům nebo tématu personalistiky. O nevyhovění etickým standardům Společnosti či tématice personalistiky rozhoduje Společnost sama a není povinna jakkoli zdůvodňovat své rozhodnutí o ponechání nebo smazání textu, či jiných materiálů na Stránkách.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost neodpovídá za obsah a formu internetových stránek či jiných materiálů nebo jednání jiných právnických či fyzických osob, na které je zde Společností nebo uživatelem Stránek publikovaný kontakt nebo elektronický odkaz. Společnost neodpovídá také za umístění odkazu na své internetové stránky na internetových stránkách jiných právnických či fyzických osob.

Společnost nenese žádnou morální ani finanční odpovědnost a záruku za výsledky a následky použití zde publikovaných rad, doporučení, informací, formulářů apod. pro zprostředkování práce nebo jejich jiné použití. Společnost při jejich tvorbě vycházela z vlastních dlouhodobých zkušeností a uveřejnila je zde v nejlepším pozitivním úmyslu. Vyhrazuje si však právo konstatovat a upozornit, že všechny informace a doporučení nemusí platit všeobecně a univerzálně za všech podmínek a okolností. Společnost neposkytuje na informace uvedené na Stránkách jakékoli záruky, např. týkajících se úplnosti, pravdivosti, aktuálnosti, neomylnosti, dostupnosti, kvality softwaru, virů a jiného škodlivého softwaru, a jakýchkoli dalších.

Společnost vynaloží veškerou snahu zabránit infikování Stránek škodlivým softwarem, nenese a vylučuje však jakoukoli odpovědnost finanční a morální za případné neúmyslné šíření škodlivého softwaru ze Stránek v případě jejich infikování. V případě, že zjistíte infikování škodlivým softwarem, prosíme, ihned nás informujte.

Společnost neručí za to, zda zaměstnavatel pozve kandidáty k pohovoru a zda s nimi uzavře pracovně-právní vztah ani za kvalitu a podmínky pohovoru a pracovně-právní smlouvy a vztahu. Společnost neručí za správnost a pravdivost informací uváděných kandidáty.

Řešení sporů a platnost podmínek

Spory, které se nepodaří vyřešit a urovnat vzájemným jednáním a dohodou, budou řešené podle zákonů České republiky.

Dojde-li soudním rozhodnutím k zneplatnění jakékoli části podmínek poskytování služeb Havlík & Stejskal s.r.o. a/nebo používání Stránek Společnosti, nemá to vliv na platnost ostatních částí textu dotyčných podmínek.

©2008 - 2023 Havlík @ Stejskal s.r.o.
©2012 - 2023 PKy-WebTvorba.cz – vývoj a správa webových prezentací.
Všechna práva vyhrazena.