Personální agentura - Havlik Stejskal

lista-top-menu

Newsletter

NOVINKY: Objednejte si náš informační bulletin a buďte o všem dobře informováni.

Newsletter

Zpravodaj-Newsletter-Havlík

Soutěž o slevy - vyhrajte až 25% slevu na Vaši příští zakázku u Personální agentury Havlík & Stejskal s.r.o., Praha

Na této stránce se můžete zúčastnit soutěže o slevy na zakázkách.
Každá otázka – až pět výher. Vyhlášení výherců a správné odpovědi následující týden.
Před vstupem do soutěže si pozorně přečtěte její pravidla níže.

Přejeme Vám hodně štěstí. 

Pravidla soutěže

  1. Účastnit se soutěže může kdokoli starší 18ti let. Účastník může soutěžit za sebe jako fyzickou osobu nebo za právnickou osobu svého zaměstnavatele.
  2. Odpověď na otázku odešlete nejpozději tak, aby přišla nejpozději do 24:00 stanoveného dne termínu. Rozhodujícím časovým údajem je čas doručení na odpovědní adresu. Správná odpověď bude uveřejněna na této stránce po zveřejnění další otázky.
  3. Výherní cenou jsou slevy 25%, 20%, 15%, 10% a 5% z ceny (bez DPH) příští následující zakázky u společnosti Havlík & Stejskal s.r.o. pro prvních 5 správných odpovědí podle pořadí jejich doručení (odesílatel první doručené správné odpovědi získá slevu 25%, druhé 20%, atd.). Cena musí být využita do 6 měsíců ode dne doručení správné odpovědi. Rozhodným datem pro nejzazší uplatnění slevy je datum uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře za slevněnou zakázku.
  4. Slevy nelze sčítat. Každá jedna sleva platí pouze na jednu zakázku. Slevu nelze uplatnit na zakázku, která byla rozjednána nebo poptávána před odesláním odpovědi.
  5. Výherci se stanou soutěžící účastníci, jejichž správné odpovědi přijdou jako prvních pět. O pořadí rozhoduje čas a řazení v doručených e-mailových  zprávách příjemce odpovědí.
  6. Svou odpověď zašlete e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..">.   Nezapomeňte přesně uvést své jméno, příjmení, kontakt a případně název a adresu zaměstnavatele, za kterého soutěžíte.
  7. O pořadí a správnosti došlých odpovědí rozhoduje s konečnou platností pouze společnost Havlík & Stejskal s.r.o. Proti rozhodnutí o výhercích není odvolání.
  8. Odesláním odpovědi účastník vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže. Při jakémkoli nedodržení pravidel soutěže je účast v ní neplatná.
  9. Seznamte se s obecnými podmínkami: „Podmínky pro užívání služeb a webových stránek Havlík & Stejskal s.r.o.“ na www.havlikstejskal.cz
  10. Poslední aktualizace pravidel soutěže: 2.2.2015; 9.4.2015; 22.6.2015, 1.5.2017, 22.12.2017

 

Otázka č. 153 ze dne 27.12.2017

Jakým způsobem odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za způsobenou škodu?

 a) Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

 b) Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů.

 c) Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů na osobních věcech používaných zaměstnancem k plnění pracovních úkolů. 

Správnou odpověď pošlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

  

Otázka č. 152 ze dne 4.11.2017

 Soud může výši požadované náhrady škody snížit: 

 a) Vždy na úroveň, kterou požaduje odborová organizace.

 b) Z důvodů hodných zvláštního zřetele.

 c) Pokud souhlasí zaměstnavatel. Potom soud hraje roli mediátora při dohadování výše náhrady škody. 

 Správná odpověď: b)  Z důvodů hodných zvláštního zřetele.

 

Otázka č. 151 ze dne 1.10.2017

 Kdy je zaměstnavatel povinen projednat výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její náhrady s odborovou organizací? 

a) Náhradu přesahující 1 000 Kč.

b) Pokud odborová oprganizace na pracovišti existuje.

c) Nikdy. 

Správná odpověď: a) a b): Náhradu přesahující 1 000 Kč. Pokud odborová oprganizace na pracovišti existuje.

 

Otázka č. 150 ze dne 7.9.2017

 Výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat a písemně ji oznámit zaměstnanci nejpozději: 

 a) Do 1 týdne po jejím vzniku.

b) Do 2 týdnů po jejím vzniku.

c) Do 1 měsíce po jejím vzniku. 

Správná odpověď: c)  Do 1 měsíce po jejím vzniku.

 

 Během letních prázdnin budou otázky opět zaměřené na českou historii a zeměpis. Přejeme Vám krásné pohodové léto.

 

 Otázka č. 149 ze dne 1.8.2017 

V kterém městě se nachází nejstarší hudební škola v ČR (a pravděpodobně i na světě) ve smyslu, že od založení nezměnila svou adresu (budovu)? Tentokrát je otázka bez nabídky možností odpovědí. 

Správná odpověď: Dnes ZUŠ v Kostelní ulici v Českém Krumlově od roku 1780, avšak s historií výuky choralistů chrámu sv.Víta již od roku 1410 na stejné adrese. 

 

Otázka č. 148 ze dne 2.7.2017 

V kterém městě se nachází nejstarší sklářská škola na světě? Tentokrát je otázka bez nabídky možností odpovědí.

Správná odpověď: Střední průmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově založená roku 1856. 

 

Otázka č. 147 ze dne 1.6.2017

Způsobil-li škodu vedoucí zaměstnanec, který je statutárním orgánem nebo jeho zástupce, určí výši náhrady škody:

a) Ostatní členové statutárního orgánu.

b) Majitel firmy.

c) Ten, kdo statutární orgán nebo jeho zástupce na pracovní místo ustanovil.

Správná odpověď: c)  Ten, kdo statutární orgán nebo jeho zástupce na pracovní místo ustanovil. 

 

Otázka č. 146 ze dne 1.5.2017

 Zaměstnanec, který se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu:

a) V tomto stavu způsobenou.

b) Rovným dílem se svým nadřízeným, který nedohlédl, aby se do takového stavu na pracovišti neuvedl.

c) Neodpovídá za ni vůbec.

Správná odpověď: a) V tomto stavu způsobenou. 

 

Otázka č. 145 ze dne 4.4.2017

 Zaměstnanec, který je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou:

a) V plné výši.

b) Je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky.

c) Neodpovídá za ni vůbec.

Správná odpověď: b)  Je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. 

  

 Otázka č. 144 ze dne 2.3.2017

 Zaměstnanec, který odpovídá za schodek ve svěřených hodnotách nebo za ztrátu svěřených věcí, je povinen nahradit schodek na svěřených hodnotách nebo ztrátu věcí:

a) V plné výši.

b) Ve výši maximálně 6 svých průměrných měsíčních výdělků.

c) Ve výši maximálně 12 svých průměrných měsíčních výdělků.

Správná odpověď: a)  V plné výši. 

 

 Otázka č. 143 ze dne 4.2.2017

 Odpovídá-li za škodu více zaměstnanců:

a) Hradí zaměstnavatel polovinu škody a zaměstnanci také polovinu škody individuálně v poměru k míře zavinění.

b) Hradí každý z nich poměrnou část škody.

c) Hradí každý z nich poměrnou část podle poměru délky pracovního poměru u daného zaměstnavatele.

Správná odpověď: b)  Hradí každý z nich poměrnou část škody. 

 

 Otázka č. 142 ze dne 2.1.2017

 Způsobí-li škodu kromě zaměstnance také zaměstnavatel:

a) Hradí zaměstnavatel celou škodu sám.

b) Hradí každý z nich 50% škody.

c) Hradí každý z nich poměrnou část škody podle míry zavinění.

 Správná odpověď: c) Hradí každý z nich poměrnou část škody podle míry zavinění.  

 

Otázka č. 141 ze dne 1.12.2016

 Jde-li o škodu způsobenou zaměstnavateli zaměstnancem úmyslně, může zaměstnavatel požadovat kromě čtyřapůlnásobku výdělku i náhradu:

a) Ušlého zisku v celé výši.

b) Ušlého zisku do výše 6 průměrných zaměstnancových výdělků.

c) Ušlého zisku do výše 12 průměrných zaměstnancových výdělků.

 Správná odpověď: a)  Ušlého zisku v celé výši.

 

Otázka č. 140 ze dne 5.11.2016

Omezení násobku z otázky č.139 neplatí, byla-li škoda způsobena:

a) Úmyslně.

b) V opilosti.

c) Vlivem zneužití jiných návykových látek, než je alkohol.

Správná odpověď: Všechny tři odpovědi jsou správné.

 

Otázka č. 139 ze dne 20.10.2016

Jak velký násobek průměrného měsíčního výdělku může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci jako náhradu škody z nedbalosti způsobenou zaměstnancem?

a) Až trojnásobek.

b) Až čtyřapůlnásobek.

c) Až pětinásobek.

Správná odpověď: b)  Až čtyřapůlnásobek.

 

Otázka č. 138 ze dne 2.10.2016

Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle § 250 Zákoníku práce (2012 Sb.) je povinen:

a) Nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu uvedením poškozené věci v předešlý stav.

b) Nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.

c) Nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu pouze v penězích.

Správná odpověď: b) Nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.

 

Na rozloučení s prázdninami a létem ještě jedna vlastivědná otázka a poté už budou následovat opět otázky ze zákoníku práce. 

 

Otázka č. 137 ze dne 6.9.2016

Kdo a kdy u nás zavedl povinnou školní docházku?

a) Císařovna Marie Terezie roku 1774.

b) Císař Ferdinand I. Dobrotivý roku 1847.

c) František Palacký roku 1860.

Správná odpověď: a) Císařovna Marie Terezie roku 1774.

 

V období letních prázdnin 2016 budou soutěžní otázky opět cestovatelsky a místopisně zaměřené. Přejeme Vám krásné léto. 

  

Otázka č. 136 ze dne 23.8.2016

Kde je v ČR nejvýše položená hvězdárna?

a) Na Kleti v jižních Čechách.

b) Na Jedlové v Krušných horách.

c) Na Lyře v Hrubém Jeseníku.

Správná odpověď: a) Na Kleti v jižních Čechách 1083m n.m.

 

 Otázka č. 135 ze dne 1.8.2016

Kde je v ČR nejdelší železniční tunel?

a) Na trati Lužná u Rakovníka – Žatec – Chomutov v blízkosti obce Březno.

b) Tunel pod Špičákem na trati Klatovy - Železná Ruda.

c) Na trati Tachov - Mariánské Lázně pod Přimdou.

Správná odpověď: a) Na trati Lužná u Rakovníka – Žatec – Chomutov v blízkosti obce Březno. Délka 1758m. (Tunel pod Špičákem u Železné Rudy je dlouhý 1747m. Tunel pod Přimdou neexistuje.)

 

 Otázka č. 134 ze dne 25.7.2016

Kde se básník Vítězslav Nezval (1900-1958) pravděpodobně inspiroval k napsání básně Na břehu řeky Svratky?

a) Pravděpodobně ve svém rodišti Biskoupky, které leží na řece Svratce.

b) Pravděpodobně během gymnaziálních let v Třebíči, kudy protéká Svratka.

c) Pravděpodobně během půlročního studia práv v Brně.

 Správná odpověď: c) Pravděpodobně během půlročního studia práv v Brně. (Nezvalovo rodiště Biskoupky neleží na řece Svratce, ale na řece Jihlavě. Nelze však vyloučit, že k básni ho inspirovala sama řeka Jihlava a jméno řeky Svratky použil kvůli zvukomalebnosti a počtu slabik.)

  

Otázka č. 133 ze dne 4.7.2016

Co mají společného hrady Kokořín a Okoř?

a) Okoř je zkrácený zlidovělý název pro hrad Kokořín - viz píseň Na Okoř je cesta, jako žádná ze sta.

b) Nemají společného nic, jsou to dva různé hrady.

c) Okoř je hrad na okraji obce Kokořín.

Správná odpověď: b) Nemají společného nic, jsou to dva různé hrady. 

 

Otázka č. 132 ze dne 20.6.2016

Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zcela, nebo zčásti, pokud prokáže, že ztráta vznikla:

a) Zcela, nebo zčásti bez jeho zavinění.

b) Zcela bez jeho zavinění.

Správná odpověď: a) Zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

 

Otázka č. 131 ze dne 6.6.2016

Musí být dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí uzavřena písemně?

a) Ano při celkové hodnotě věcí nad 3 000 Kč.

b) Ano při celkové hodnotě věcí nad 5 000 Kč.

c) Ano, vždy.

Správná odpověď: c) Ano, vždy.

 

Otázka č. 130 ze dne 26.5.2016

 Smí být dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí uzavřena s osobou mladší 18 let?

a) Ano, ale max. do hodnoty 3 000 Kč.

b) Ano, ale max. do hodnoty 5 000 Kč.

c) Ano, ale max. do hodnoty 10 000 Kč.

d) Ne, nesmí.

Správná odpověď. d) Ne, nesmí.

 

Otázka č. 129 ze dne 15.5.2016

Jaká je maximální výše ceny svěřeného nástroje, pracovní ochranné pomůcky a jiné podobné věci, která smí být svěřena zaměstnanci jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí?

a) 10 000 Kč

b) 20 000 Kč

c) 50 000 Kč

d) 100 000 Kč

Správná odpověď: c) 50 000 Kč

 

Otázka č. 128 ze dne 3.5.2016 

Odpovídá zaměstnanec za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí?

a) Ano, ale pouze od hodnoty takové věci 100,- Kč výše za jeden kus.

 b) Ne, pokud o tom není uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti.

 c) Ano, pokud mu byly svěřeny na písemné potvrzení.

 Správná odpověď: c) Ano, pokud mu byly svěřeny na písemné potvrzení.

  

Otázka č. 127 ze dne 21.4.2016 

Inventarizaci je zaměstnavatel povinen provést (kromě jiných důvodů):

a) Při uzavření a zániku dohody o odpovědnosti. 

b) Při výkonu jiné práce nebo převedení na jinou práci.

c) Při převedení na jiné pracoviště.

d) Při skončení pracovního poměru.

 Správná odpověď: Všechny odpovědi jsou správné. 

 

Otázka č. 126 ze dne 11.4.2016

Dohoda o hmotné odpovědnosti zaniká:

a) Dnem skončení pracovního poměru.

b) Dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli.

c) V den, který je uvedený na odstoupení od této dohody, pokud je to den pozdější, než den doručení odstoupení zaměstnavateli.

Správná odpověď: Všechny možnosti odpovědi jsou správné.

 

Otázka č. 125 ze dne 4.4.2016

Je možné uzavřít společnou hmotnou odpovědnost s několika zaměstnanci najednou?

a) Ne.

b) Ano.

c) Ano, ale pouze, je-li to stanoveno v kolektivní smlouvě.

 Správná odpověď: b) Ano.

  

Otázka č. 124 ze dne 29.3.2016

Může zaměstnanec, který podepsal hmotnou odpovědnost, od ní odstoupit, pokud je na pracoviště zařazený jiný zaměstnanec nebo ustanovený jiný vedoucí nebo jeho zástupce?

a) Ne, nemůže.

b) Ano, může.

c) Ne, nemůže. Každý další zaměstnanec na pracovišti musí podepsat adekvátní smlouvu o hmotné odpovědnosti.

Správná odpověď: b) Ano, může.

 

Otázka č. 123 ze dne 21.3.2016

 Jaká je správná forma uzavření dohody o hmotné odpovědnosti?

 a) Pouze písemná.

 b) Kromě písemné je možná také ústní forma za přítomnosti dvou svědků.

c) Může být na jednotlivé zaměstnance (pracovní pozice) stanovena v kolektivní smlouvě a zaměstnanec s tím musí být seznámen.

Správná odpověď: a) Pouze písemně. 

 

Otázka č. 122 ze dne 14.3.2016 

Může právní zástupce osoby, která má omezenou způsobilost k právním úkonům, podepsat za ni hmotnou odpovědnost?

a) Ne, nesmí. 

b) Ne, nesmí, s výjimkou odpovědnosti za zásoby výrobního materiálu na jednu pracovní směnu.

c) Ano, může.

 Správná odpověď. a) Ne, nesmí. 

 

 

Otázka č. 121 ze dne 8.3.2016

Může být dohoda o odpovědnosti uzavřena s osobou mladší 18 let?

a) Ano, pokud je podepsaná i za ní odpovědným zástupcem (tj. rodič apod.)

 b) Ano, ale týká se to pouze peněžní hotovosti do výše její maximálně jedné měsíční čisté mzdy. 

c) Ne. 

Správná odpověď: c) Ne. 

 

Otázka č. 120 ze dne 1.3.2016

 Mezi hodnoty svěřené do hmotné odpovědnosti zaměstnanci může patřit (zvolte pouze jednu odpověď):

 a) Peněžní hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu, nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu.

 b) Peněžní hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu, nebo jiné hodnoty.

 c) Peněžní hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu.

 Správná odpověď: a) Peněžní hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu, nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu.

 

Otázka č. 119 ze dne 21.2.2016

Odpovídá zaměstnanec za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli, nebo nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal?

a) Ne, neodpovídá.

b) Ano, odpovídá, pokud tato škoda převýší hodnotu možné hrozící škody.

c) Ano, pokud má podepsanou hmotnou odpovědnost.

Správná odpověď : a) Ne, neodpovídá.

  

Otázka č. 118 ze dne 14.2.2016

Odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil porušením povinností?

a) Ano, pokud má podepsanou hmotnou odpovědnost.

b) Ano.

c) Ano, pokud je toto explicitně uvedené v pracovní smlouvě.

Správná odpověď. b) Ano.

 

 Otázka č. 117 ze dne 6.2.2016

Zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen:

a) Tento stav napravit.

b) Vyčkat na kontrolu a nápravu ze strany nadřízeného vedoucího zaměstnance, pokud kolektivní smlouva nestanoví jiné pravidlo.

c) Oznámit tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

Správná odpověď: c) Oznámit tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

  

Otázka č. 116 ze dne 31.1.2016

Hrozí-li na pracovišti bezprostřední škoda, k jejímuž odvrácení je třeba bezprostředního zákroku, je zaměstnanec:

a) Povinen zakročit, pokud mu v tom nebrání důležitá okolnost nebo by tím vystavil vážnému ohrožení sebe.

b) Povinen zakročit, pokud mu v tom nebrání důležitá okolnost nebo by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance.

c) Povinen zakročit, pokud mu v tom nebrání důležitá okolnost nebo by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance nebo osoby blízké.

Správná odpověď: c) Povinen zakročit, pokud mu v tom nebrání důležitá okolnost nebo by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance nebo osoby blízké.

 

Otázka č. 115 ze dne 25.1.2016

Hrozí-li na pracovišti škoda, je zaměstnanec:

a) Povinen jí okamžitě všemi prostředky zabránit.

b) Povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance.

c) Povinen na ni upozornit pověřeného bezpečnostního technika.

Správná odpověď: b) Povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance.

  

Otázka č. 114 ze dne 18.1.2016

Kdo může provádět osobní prohlídku zaměstnance ve smyslu předchozí otázky č. 113?

a) Zaměstnavatelem pověřená a poučená nadřízená osoba schválená odbory.

b) Pouze fyzická osoba stejného pohlaví.

c) Pouze fyzická osoba stejného pohlaví, která je zaměstnancem třetího najmutého subjektu, tedy taková, která nemá téhož zaměstnavatele jako kontrolovaná osoba, např. člen najaté závodní stráže.

Správná odpověď: b) Pouze fyzická osoba stejného pohlaví.

 

 Otázka č. 113 ze dne 11.1.2016

Zaměstnavatel je oprávněn z důvodu ochrany majetku provádět kontrolu věcí (i osobní prohlídku), které zaměstnanec na nebo z pracoviště:

a) Pouze vnáší.

b) Pouze odnáší.

c) Vnáší i odnáší.

Správná odpověď: c) Vnáší i odnáší.

  

 

Otázka č. 112 ze dne 5.1.2016

Musí zaměstnavatel na své náklady zajistit vyšetření mladistvého lékařem závodní preventivní péče?

a) Ano, nejméně jednou ročně.

b) Ano, při nástupu do práce a pak pravidelně každé dva roky.

c) Ano, pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

Správná odpověď: c) Ano, pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

  

Přestávka v soutěži od  21.12.2015 do 3.1.2016.

   

Otázka č. 111 ze dne 13.12.2015

Zaměstnavatel je povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců. Jaké položky musí seznam obsahovat?

a) Jméno, příjmení, rodné číslo, druh práce, kterou mladistvý vykonává.

b) Jméno, příjmení, datum narození, druh práce, kterou mladistvý vykonává.

c) Jméno a příjmení mladistvého i na pracovišti za něho zodpovědné dospělé osoby, datum narození, druh práce, kterou mladistvý vykonává.

Správná odpověď: b) Jméno, příjmení, datum narození, druh práce, kterou mladistvý vykonává.

  

Otázka č. 110 ze dne 7.12.2015

Zaměstnávat mladistvé pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob je:

a) Zakázáno.

b) Povoleno, záleží však na poučení mladistvého podle zvláštních vyhlášek dle oboru práce.

c) Povoleno.

Správná odpověď: a) Zakázáno.

   

Otázka č. 109 ze dne 30.11.2015

Zaměstnávat mladistvé prací pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol je:

a) Zakázáno.

b) Povoleno maximálně 1,5 hodiny denně nejvýše 2 krát za týden.

c) Povoleno se souhlasem jejich zákonných zástupců.

Správná odpověď: a) Zakázáno.

 

 Otázka č. 108 ze dne 23.11.2015

Zaměstnávat mladistvé prací v noci je:

a) Zakázáno.

b) Povoleno maximálně do 24 hodin.

c) Povoleno se souhlasem jejich zákonných zástupců.

Správná odpověď: a) Zakázáno.

 

 Otázka č. 107 ze dne 15.11.2015

Zaměstnávat mladistvé prací přesčas je:

a) Zakázáno.

b) Povoleno v polovičních limitech dospělých.

c) Povoleno se souhlasem jejich zákonných zástupců.

Správná odpověď: a) Zakázáno.

 

Otázka č. 106 ze dne 8.11.2015

Je zaměstnavatel povinný vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců také zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek?

a) Ne. Zvláštní podmínky se týkají pouze délky pracovní doby.

b) Ne.

c) Ano.

Správná odpověď: c) Ano.

 

  Otázka č. 105 ze dne 1.11.2015

Započítávají se přestávky na kojení do pracovní doby a přísluší za ně náhrada mzdy nebo platu?

a) Ano, započítávají a přísluší za ně náhrada ve výši 50% průměrného výdělku za daný časový interval.

b) Ano.

c) Ne.

Správná odpověď. b) Ano.

 

Otázka č. 104 ze dne 26.10.2015

Musí zaměstnavatel poskytnout kojící zaměstnankyni kromě běžných přestávek v práci také přestávky na kojení?

a) Ano, dle zvláštního přesného ustanovení zákoníku práce.

b) Ano, a to 15 minut po každých 90 minutách práce.

c) Ne, ke kojení slouží mateřská a rodičovská dovolená.

Správná odpověď: a) Ano, dle zvláštního přesného ustanovení zákoníku práce.

  

Otázka č. 103 ze dne 19.10.2015

Může zaměstnavatel nařídit práci přesčas zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok?

a) Může, pokud daná osoba pracuje na zkrácený úvazek. V tom případě smí zaměstnavatel nařídit maximálně osmihodinovou pracovní směnu maximálně osm dnů v kalendářním měsíci.

b) Ne, nesmí.

c) Ano. může.

Správná odpověď: b) Ne, nesmí.

 

Otázka č. 102 ze dne 11.10.2015

Zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas je:

a) Zakázáno.

b) Zakázáno, pokud o práci přesčas nepožádá sama těhotná.

c) Povoleno, délka směny nesmí přesáhnout 10 hodin a maximálně celkem 6 hodin přesčasů týdně.

Správná odpověď: a) Zakázáno.

 

Otázka č. 101 ze dne 4.10.2015

Může zaměstnavatel přeložit na jiné pracoviště osamělé těhotné zaměstnankyně a osamělé zaměstnankyně a osamělé zaměstnance pečující o děti do věku 15 let nebo o osobu závislou na pomoci?

a) Ano.

b) Ano, ale věk dítěte je správně 10 let.

c) Jen na jejich žádost.

Správná odpověď: c) Jen na jejich žádost.

 

Otázka č. 100 ze dne 28.9.2015

Může zaměstnavatel přeložit na jiné pracoviště těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnance pečující o děti do věku 8 let?

a) Ano.

b) Ano, ale věk dítěte je správně 10 let.

c) Jen na jejich žádost.

Správná odpověď: c) Jen na jejich žádost.

 

Otázka č. 99 ze dne 20.9.2015

Může zaměstnavatel vysílat na pracovní cestu mimo obvod obce pracoviště nebo bydliště těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnance pečující o děti do věku 8 let?

a) Ano, ale jen s jejich souhlasem.

b) Ano, ale věk dítěte je správně 6 let.

c) Ano.

Správná odpověď: a) Ano, ale jen s jejich souhlasem.

  

Otázka č. 98 ze dne 14.9.2015

Dosahuje-li zaměstnankyně, která byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství, kojení nebo mateřství dítěte do devíti měsíců po porodu nižšího výdělku než na dosavadní práci:

a) Zaměstnavatel jí musí poskytnout vyrovnávací příspěvek podle zvláštního právního předpisu.

b) Zaměstnavatel jí nemusí poskytnout vyrovnávací příspěvek.

c) Zaměstnavatel jí musí poskytnout vyrovnávací příspěvek ve výši 50% rozdílu oproti původní mzdě.

Správná odpověď: a) Zaměstnavatel jí musí poskytnout vyrovnávací příspěvek podle zvláštního právního předpisu.

  

Otázka č. 97 ze dne 7.9.2015

Je zaměstnavatel povinen vyhovět těhotné zaměstnankyni nebo kojící nebo do devátého měsíce po porodu, požádá-li o přeřazení z noční práce na denní?

a) Ne.

b) Ano.

c) Ano, pokud o to požádá na základě lékařského posudku.

Správná odpověď: b) Ano.

 

V období letních prázdnin 2015 budou soutěžní otázky cestovatelsky a místopisně zaměřené. Přejeme Vám krásné léto. 

Otázka č. 96 ze dne 31.8.2015

Na vyhlídce Jelení skok nad Karlovými Vary je socha:

a) Jelena.

b) Kamzíka.

c) Muflona.

Správná odpověď: b) Kamzíka.

  

Otázka č. 95 ze dne 25.8.2015

Kde se nachází jeden z nevětších moravských hradů Veveří?

a) U osady Veverov u rybníka Velké Dářko.

b) U přehrady Veverská Bítýška.

c) U Brněnské přehrady.

Správná odpověď: c)  U Brněnské přehrady.

  

Otázka č. 94 ze dne 17.8.2015

Kde stával nejvýše postavený hrad v ČR?

a) Hrad Adlerburg na vrcholu Lysé hory 1 323 m n.m. v Moravskoslezských Beskydách. V období Bílé hory 1620 již neexistoval.

b) Na vrcholu Ostrý 1 293 m n.m. na Šumavě.

c) Tvrz Stráž na vrcholu Sněžky 1 603 m n.m. v Krkonoších. Zbytky zničené v 18. stol. a poslední kameny ze zdiva použity v 19.stol. na stavbu horských chodníků.

Správná odpověď: b) Na vrcholu Ostrý 1 293 m n.m. na Šumavě. Postaven zřejmě na konci 13. stol. V 16.stol. již zřícenina. Dnes pouze náznaky příkopu v terénu.

  

Otázka č. 93 ze dne 10.8.2015

Která propast v ČR je nejhlubší?

a) Hranická propast u Hůrky u Hranic.

b) Čertova sluj u Hranic u Chebu.

c) Šošůvka v Moravském krasu u Blanska.

Správná odpověď: a) Hranická propast u Hůrky u Hranic v Hranickém krasu u Zbrašovských aragonitových jeskyní. Suchá část -69,5m, celkem -289,5m.

  

Otázka č. 92 ze dne 3.8.2015

Kde se nachází podle odhadu odborníků pravděpodobně nejstarší strom v ČR?

a) Tis červený ve Vilémovicích u Ledče nad Sázavou.

b) Lípa malolistá v zámeckém parku v Lednici.

c) Dub letní v aleji u Brandýsa nad Labem.

Správná odpověď: a) Tis červený ve Vilémovicích u Ledče nad Sázavou. Stáří 1 500 - 2 000 roků.

 

Otázka č. 91 ze dne 27.7.2015

Kde lze vidět největší sluneční hodiny v ČR?

a) V Mariánských Lázních.

b) V Rožnově pod Radhoštěm.

c) V Třešti.

Správná odpověď: c) V Třešti.

  

Otázka č. 90 ze dne 20.7.2015

Nejmladší (už vyhaslou) českou sopkou je:

a) Komorní hůrka u Františkových Lázní.

b) Říp.

c) Andělská hora u Karlových Varů.

Správná odpověď: a) Komorní hůrka u Františkových Lázní.

  

Otázka č. 89 ze dne 13.7.2015

Kde je historicky zaznamenaná nejvyšší sněhová pokrývka na území ČR 491 cm z roku 1911?

a) Praděd.

b) Sněžka.

c) Lysá hora.

Správná odpověď: c) Lysá hora.

 

Otázka č. 88 ze dne 8.7.2015

Nejdelší českou řekou na našem území je:

a) Vltava.

b) Labe.

c) Morava.

d) Ohře.

Správná odpověď: a) Vltava 430 km. (Labe 370 km, Morava 284 km, Ohře 256 km)

 

 Otázka č. 87 ze dne 29.6.2015

V kterém městě ČR se nachází Muzeum rekordů a kuriozit?

a) V Humpolci.

b) V Pelhřimově.

c) Ve Velkém Meziříčí.

Správná odpověď: b) V Pelhřimově.

 

Od 1.9.2014 jsou otázky opět zaměřené na zákoník práce a související agendu.

Otázka č. 86 ze dne 22.6.2015

Koho se týká zákaz zaměstnávat zaměstnankyně pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé?

a) Těhotných.

b) Kojících.

c) Matek do devátého měsíce po porodu.

Správná odpověď: Všechny tři možnosti jsou správné.

 

Otázka č. 85 ze dne 15.6.2015

Kolik procent zálohové daně se strhává studentům ze mzdy do 10 000 Kč měsíčně na Dohodu o provedení práce?

a) 15%

b) 10%

c) 0%

Správná odpověď: c) 0%

  

Otázka č. 84 ze dne 8.6.2015

Může zaměstnavatel poskytnout cenově zvýhodněné stravování i zaměstnancům na dovolené nebo v pracovní neschopnosti?

a) Ano.

b) V pracovní neschopnosti ano, na dovolené ne.

c) Ne.

Správná odpověď: a) Ano.

 

Otázka č. 83 ze dne 1.6.2015

Má zaměstnavatel povinnost umožnit zaměstnancům stravování ve všech směnách i vyslaným na pracovní cestu?

a) Ano pouze v tzv. ranní a odpolední směně.

b) Ne.

Správná odpověď: b) Ne.

  

Otázka č. 82 ze dne 25.5.2015

Má zaměstnavatel povinnost umožnit zaměstnancům stravování ve všech směnách?

a) Ano pouze v tzv. ranní a odpolední směně.

b) Ano, pokud se směna koná v čase od 6 do 24 hodin.

c) Ano.

Správná odpověď: c) Ano.

 

Otázka č. 81 ze dne 18.5.2015

Kvalifikační dohoda o zvyšování kvalifikace zaměstnance může obsahovat závazek setrvání v pracovním poměru u zaměstnavatele maximálně na:

a) 5 roků.

b) 3 roky.

c) 2 roky.

Správná odpověď: a) 5 roků.

    

Otázka č. 80 ze dne 11.5.2015

Přísluší zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k účasti na přijímací zkoušce?

a) Ano, nejvýše však 2 dny.

b) Ano.

c) Ne.

Správná odpověď: b) Ano.

 

Otázka č. 79 ze dne 4.5.2015

Kdo je povinen hradit náklady na prohlubování kvalifikace?

a) Zaměstnanec.

b) Zaměstnavatel.

c) Zaměstnavatel. U finančně náročnějších forem se může zaměstnanec na nákladech podílet, pokud takovou formu požaduje.

d) Zaměstnanec. U finančně náročnějších forem se může zaměstnavatel na nákladech podílet, pokud takovou formu požaduje.

Správná odpověď: c) Zaměstnavatel. U finančně náročnějších forem se může zaměstnanec na nákladech podílet, pokud takovou formu požaduje.

  

Otázka č. 78 ze dne 27.4.2015

Je zaměstnanec povinen prohlubovat si na pokyn zaměstnavatele svou kvalifikaci k výkonu práce?

a) Ano.

b) Ne.

c) Ano, maximálně však dvakrát za jeden kalendářní rok.

Správná odpověď: a) Ano.

  

Otázka č. 77 ze dne 20.4.2015

Kdo se ve smyslu níže položené otázky č.76 považuje za absolventa? Ten, jehož celková doba odborné praxe po úspěšném zakončení studia či přípravy nepřesáhla:

a) 6 měsíců.

b) 1 rok.

c) 2 roky.

Správná odpověď: c) 2 roky.

 

Otázka č. 76 ze dne 13.4.2015

Je zaměstnavatel povinen zabezpečit absolventům škol přiměřenou odbornou praxi k získání praktických zkušeností a dovedností?

a) Ano.

b) Ne.

Správná odpověď: a) Ano.

  

Otázka č. 75 ze dne 6.4.2015

Je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace?

a) Ano.

b) Ne.

c) Ano, pokud je tak stanoveno v pracovní smlouvě.

Správná odpověď: a) Ano.

 

 Otázka č. 74 ze dne 30.3.2015

Kdo rozhoduje o přídělu a čerpání příspěvků z a do fondu kulturních a sociálních potřeb?

a) Výhradně pouze zaměstnavatel.

b) Výhradně pouze odborová organizace.

c) Spolurozhodují zaměstnavatel a odborová organizace.

Správná odpověď: c) Spolurozhodují zaměstnavatel a odborová organizace.

  

Otázka č. 73 ze dne 23.3.2015

Může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu za pomoc při předcházení požárům nebo při živelních událostech, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků, nebo při událostech ohrožujících život, zdraví nebo majetek?

a) Ne.

b) Ano.

Správná odpověď: b) Ano.

  

Otázka č. 72 ze dne 16.3.2015

Může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu při životním nebo pracovním jubileu, prvním skončení pracovního poměru při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu III. stupně?

a) Ne.

b) Ano, avšak pouze je-li to stanoveno v kolektivní smlouvě s odborovou organizací.

c) Ano.

Správná odpověď: c) Ano.

 

Otázka č. 71 ze dne 9.3.2015

Vztahuje se na předčasné zrušení (vypovězení) dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem nárok na odstupné pro zaměstnance?

a) Ano, a to ve výši 50 % sjednané mzdy.

b) Ano, a to ve výši sjednané mzdy, maximálně však mzdy sjednané na období jednoho měsíce u dohod na dobu delší než jeden měsíc.

c) Ne.

Správná odpověď: c) Ne.

  

Otázka č. 70 ze dne 2.3.2015

Jak dlouhá je výpovědní doba dohody o pracovní činnosti, nebylo-li ukončení sjednáno smluvně nebo dohodou?

a) 15 dní a začíná dnem doručení druhé smluvní straně.

b) 30 dní a začíná dnem doručení druhé smluvní straně.

c) 2 měsíce a začíná dnem doručení druhé smluvní straně.

Správná odpověď: a) 15 dní a začíná dnem doručení druhé smluvní straně.

 

Otázka č. 69 ze dne 23.2.2015

Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru:

a) Čtvrtinu stanovené týdenní pracovní doby.

b) Polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

c) Rozsah celé stanovené týdenní pracovní doby.

Správná odpověď : b) Polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

 

Otázka č. 68 ze dne 16.2.2015

V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr , tj. v Dohodě o provedení práce a Dohodě o pracovní činnosti:

a) Je zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

b) Je zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu písemně v dané smlouvě.

c) Není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

Správná odpověď: c) Není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

 

Otázka č. 67 ze dne 9.2.2015

Zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj zaměstnanců. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména:

a) zaškolení a zaučení,

b) odbornou praxi absolventů škol,

c) prohlubování kvalifikace,

d) zvyšování kvalifikace,

e) rekreačně vzdělávací kurzy odborových organizací.

Správné odpovědi jsou a) až d). Odpověď e) v zákoníku práce uvedená není.

 

Otázka č. 66 ze dne 2.2.2015

Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce; za tím účelem zajišťují mimo jiné zejména také zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť. Ano nebo ne?

a) Ne.

b) Ano.

Správná odpověď: b) Ano.

 

 Otázka č..65 ze dne 26.1.2015

O kolik dnů může zaměstnavatel zaměstnanci krátit dovolenou za neomluveně zmeškanou směnu (pracovní den); přičemž neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se mohou sčítat?

a) O 1 den.

b) O 1 až 3 dny.

c) O 1 až 5 dnů.

Správná odpověď: b) O 1 až 3 dny.

 

Otázka č.64 ze dne 19.1.2015

Má žena, která čerpá mateřskou dovolenou, nárok na proplacení řádné dovolené za dobu, kdy čerpá mateřskou dovolenou?

a) Ano.

b) Ne.

c) Ano, pokud v daném kalendářním roce odpracovala minimálně 3 měsíce.

Správná odpověď: a) Ano.

 

Otázka č.63 ze dne 12.1.2015

Týdnem dovolené se rozumí:

a) 5 po sobě následujících pracovních dnů.

b) 5 pracovních dnů.

c) 7 po sobě následujících kalendářních dnů.

d) 7 dnů.

e) 5 pracovních dnů v kalendářním týdnu od pondělí do neděle.

Správná odpověď: c) 7 po sobě následujících kalendářních dnů.

  

Otázka č.62 ze dne 5.1.2015

Kolik činí výměra dovolené v kalendářním roce u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol?

a) 6 týdnů.

b) 7 týdnů.

c) 8 týdnů.

d) 2 měsíce.

Správná odpověď : c) 8 týdnů.

  

V období Vánoc od 22.12.2014 do  4.1.2015 bude soutěž přerušena.

Otázka č.61 ze dne 15.12.2014

5 týdnů činí dovolená u zaměstnanců, jejichž zaměstnavatelem je:

a) Stát.

b) Územní samosprávný celek.

c) Státní fond.

d) Příspěvkové organizace dle znění par.109, 3d) Zákoníku práce 262/2006 Sb.

Správná odpověď: Všechny 4 odpovědi jsou správné.

 

Otázka č.60 ze dne 8.12.2014

Kolik týdnů činí výměra dovolené v kalendářním roce?

a) Nejméně 3 týdny.

b) Nejméně 3 týdny u zaměstnanců do 25 let a 4 týdny u zaměstnanců starších 25 let.

c) Nejméně 4 týdny.

Správná odpověď: c) Nejméně 4 týdny.

 

Otázka č.59 ze dne 1.12.2014

Je pravda, že při poskytnutí pracovního volna se neomluvená zmeškání kratších částí jednotlivých směn sčítají (např. při opožděném návratu do práce)?

a) Ano.

b) Ano, při více než 3 zmeškáních za kalendářní rok.

c) Ne.

Správná odpověď: a) Ano.

  

Otázka č.58 ze dne 24.11.2014

Zaměstnanec je povinnen oznámit zaměstnavateli překážku v práci, která mu není předem známa:

a) Do půl dne od začátku trvání překážky v práci, nebo od jejího zjištění.

b) Bez zbytečného průtahu.

c) Ihned.

Správná odpověď: b) Bez zbytečného průtahu.

 

Otázka č.57 ze dne 17.11.2014

Přísluší dobrovolnému zdravotníkovi Červeného kříže při výkonu zdravotnických služeb při sportovní nebo společenské akci pracovní volno v nezbytném rozsahu?

a) Ano, bez výhrad.

b) Ano, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

c) Ne. Přísluší pouze placeným členům Červeného kříže, o čemž Červený kříž předem zaměstnavatele vyrozumí.

Správná odpověď : b) Ano, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

 

Otázka č.56 ze dne 10.11.2014

Přísluší členu Horské služby a fyzické osobě, která na výzvu Horské služby osobně pomáhá při záchranné akci v terénu, pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu?

a) Ano, bez výhrad.

b) Ano, za podmínky, že Horská služba písemně předem oznámí zaměstnavateli možnost využití daného zaměstnance. Oznámení podává Horská služba jednou v roce s platností na následujících 12 měsíců.

c) Ne.

Správná odpověď : a) Ano, bez výhrad.

 

Otázka č.55 ze dne 3.11.2014

Poskytuje se při odběru krve zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku?

a) Ne.

b) Ano.

c) Ano od třetího odběru včetně, pokud od prvního odběru neuplynula doba delší než 1 rok.

Správná odpověď: b) Ano.

 

Otázka č.54 ze dne 27.10.2014

Výkon občanské povinnosti. Odpovězte ano, či ne, zda je následující výklad přesný:

O výkon občanských povinností jde zejména u svědků, tlumočníků, soudních znalců a jiných osob předvolaných k jednání u soudu, správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samostatného celku, při poskytnutí první pomoci, při opatřeních proti přenosným nemocem, při poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, při živelních událostech, nebo v obdobných mimořádných případech a dále v případech, kdy je fyzická osoba povinna podle právních předpisů osobní pomoc poskytnout, a v případě jednání zákonných zástupců nezletilých se školským zařízením.

Správná odpověď: Ne. (Poslední případ v textu: "...a v případě jednání zákonných zástupců nezletilých se školským zařízením." do výkladu nepatří. Jinak je celý text přesný.)

 

Otázka č.53 ze dne 20.10.2014

Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat:

a) Ne současně.

b) Současně.

c) Současně, pokud nejsou zaměstnáni u téhož zaměstnavatele.

d) Současně maximálně po dobu 3 měsíců.

Správná odpověď: b) Současně.

 

Otázka č.52 ze dne 13.10.2014

Rodičovská dovolená se poskytuje v rozsahu, o který rodič požádá, nejdéle však do doby, kdy dítě dosáhne věku:

a) 2 roků.

b) 2,5 roku.

c) 3 roků.

d) 3,5 roku.

Správná odpověď: c) 3 roků.

 

Otázka č.51 ze dne 6.10.2014

Existují státy, které nemají zákonem stanovený úřední jazyk?

a) Ne, z logiky věci to není možné. Ve správních nebo soudních řízeních by mohl nastat nezvladatelný chaos.

b) Ne, zakazuje to charta OSN z r. 1946.

c) Ano, ale jedná se pouze o území pod správou jiných států (často malé ostrovní státy).

d) Ano.

Správná odpověď: d) Ano (např. Švédsko, USA, ...).

 

Otázka č.50 ze dne 29.9.2014

Může v České republice účastník správního řízení jednat a předkládat písemnosti i ve slovenském jazyce?

a) Ano.

b) Ano, pokud má vedle slovenského i české občanství.

c) Ne, pokud nezískal české občanství před rokem 1993.

d) Ne.

Správná odpověď: a) Ano.

 

Otázka č.49 ze dne 22.9.2014

Má Česká republika zákonem stanovený český jazyk jako úřední jazyk pro správní řízení?

a) Ano, ale explicitně pouze pro cizí státní příslušníky.

b) Ano.

c) Všeobecně ne, ale v případě, že účastníci správního řízení hovoří českým jazykem, je tento preferován.

d) Ne.

Správná odpověď: b) Ano.

 

Otázka č.48 ze dne 15.9.2014

Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob, jen údaje, které:

a) Zveřejní v oznámení výběrového řízení na obsazení pracovního místa.

b) Dokládají zdravotní stav fyzické osoby a další, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.

c) Bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.

Správná odpověď: c) Bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.

 

Otázka č.47 ze dne 8.9.2014

Výpovědní doba kolektivní smlouvy na dobu neurčitou je:

a) 3 měsíce.

b) 6 měsíců.

c) 12 měsíců.

Správná odpověď: b) 6 měsíců.

 

Otázka č.46 ze dne 1.9.2014

Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu:

a) Pouze za v ní organizované zaměstnance.

b) Také za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni.

c) Také za zaměstnance, kteří pracují na základě dohod o práci.

Správná odpověď: b) Také za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni.

 

V období prázdnin v červenci a srpnu 2014 budou soutěžní otázky cestovatelsky a místopisně zaměřené. Přejeme Vám krásné léto.

Otázka č.45 ze dne 25.8.2014

Kde se na našem území stýkají tři evropská rozvodí Severního, Baltského a Černého moře?

a) Na vrcholu Pradědu (1 491 m n.m.).

b) Na vrcholu Klepý (1 143 m n.m.) na hřebeni Králického Sněžníku.

c) Na vrcholu  Javořice (837 m n.m.) na Českomoravské vrchovině.

Správná odpověď: b) Na vrcholu Klepý (1 143 m n.m.) na hřebeni Králického Sněžníku.

 

Otázka č.44 ze dne 18.8.2014

Který je nejnižší umělý bod na povrchu ČR?

a) Dno hnědouhelného velkolomu Bílina u Bíliny.

b) Dno kaolínového lomu Kaznějov u Plzně.

c) Dno Sokolovské hnědouhelné pánve.

Správná odpověď: a) Dno hnědouhelného velkolomu Bílina u Bíliny, 40 m n.m.

 

Otázka č.43 ze dne 11.8.2014

Které jsou 3 nejrozsáhlejší hradní a zámecké komplexy v Čechách?

a) Pražský hrad, Český Krumlov, Český Šternberk.

b) Pražský hrad, Český Krumlov, Jindřichův Hradec.

c) Český Šternberk, Rabí, Jindřichův Hradec.

Správná odpověď: b) Pražský hrad 7,28 ha, Český Krumlov přes 6 ha, Jindřichův Hradec přes 3 ha.

 

Otázka č.42 ze dne 4.8.2014

Který je nejvyšší bod včetně stavby v ČR?

a) Hřeben střechy České poštovny na Sněžce v Krkonoších.

b) Vrchol vysílače na Lysé hoře v Moravskoslezských Beskydách.

c) Vrchol vysílače na Pradědu v Jeseníkách.

Správná odpověď: c) Vrchol vysílače na Pradědu v Jeseníkách (1 491 m n.m. + 162 m vysílač = 1 653 m n.m.).

 

Otázka č.41 ze dne 28.7.2014

Která naše vodní nádrž je nejvýše položená?

a) Dlouhé stráně (okr. Šumperk).

b) Pastviny (okr. Ústí nad Orlicí).

c) Lipno.

Správná odpověď: a) Dlouhé stráně (okr. Šumperk) 1 350 m n.m. (Pastviny 474 m n.m., Lipno 729 m n.m.).

 

Otázka č.40 ze dne 21.7.2014

Která naše vodní nádrž je nejhlubší?

a) Vodní nádrž Slapy.

b) Vodní nádrž Orlík.

c) Vodní nádrž Lipno.

Správná odpověď: b) Orlík 74 m (Slapy 58 m, Lipno 25 m).

  

 Otázka č.39 ze dne 15.7.2014

Která naše vodní nádrž zadržuje nejvíce vody?

a) Vodní nádrž Slapy.

b) Vodní nádrž Orlík.

c) Vodní nádrž Lipno.

Správná odpověď: b) Orlík 720 mil. m3 (Slapy 269,3 mil. m3, Lipno 309,5 mil. m3).

 

Otázka č.38 ze dne 7.7.2014

Která je naše nejrozlehlejší vodní plocha?

a) Vodní nádrž Slapy.

b) Vodní nádrž Orlík.

c) Vodní nádrž Lipno.

Správná odpověď: c) Lipno, 48,7 km2 (Slapy 11,6 km2, Orlík 25 km2).

 

Otázka č.37 ze dne 30.6.2014

Máchovo jezero je:

a) Umělá vodní nádrž dokončená v roce 1927.

b) Rybník založený Karlem IV. v roce 1366.

c) Přírodní jezero.

Správná odpověď: b) Rybník založený Karlem IV. v roce 1366.

 

Otázka č.36 ze dne 23.6.2014

Kolektivní smlouva:

a) Nemůže ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům.

b) Může ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům nebo jejich skupinám.

c) Nemůže ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům, pokud není ve smlouvě stanoveno, o která jednotlivá pracovní místa se jedná.

Správná odpověď: a) Nemůže ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům.

  

Otázka č.35 ze dne 16.6.2014

Právo uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance má:

a) Kdokoli pověřený skupinou o počtu zaměstnanců 2 a více.

b) Fyzická osoba pověřená více než 50% zaměstnanců.

c) Pouze odborová organizace.

Správná odpověď: c) Pouze odborová organizace.

 

Otázka č.34 ze dne 9.6.2014

Je právně platná písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, v které se zaměstnanec předem a dobrovolně vzdá některého ze svých práv?

a) Ano.

b) Ne.

c) Ano, pokud je taková dohoda notářsky ověřená.

Správná odpověď: b) Ne.

 

Otázka č.33 ze dne 2.6.2014

Může zaměstnanec vykonávat u zaměstnavatele, u něhož je v pracovním poměru, jiné práce na základě dohod konaných mimo hlavní pracovní poměr?

a) Ne, nesmí.

b) Ne, nemůže, ale může vykonávat takové práce, které jsou stejně druhově vymezeny pouze v době mimo hlavní pracovní poměr.

c) Ano, může, ale nemůže vykonávat takové práce, které jsou stejně druhově vymezeny.

Správná odpověď: c) Ano, může, ale nemůže vykonávat takové práce, které jsou stejně druhově vymezeny.

 

Otázka č.32 ze dne 26.5.2014

Zaměstnavatel:

a) Musí seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou.

b) Nemusí seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou.

c) Nemusí seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou, je to výlučná záležitost vedení odborů.

Správná odpověď: a) Musí seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou.

 

Otázka č.31 ze dne 19.5.2014

Způsobilost fyzické osoby  mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích jako zaměstnanec vzniká (pokud není v zákoníku práce č. 262/2006 Sb. stanoveno jinak):

a) Dosažením 18 let věku.

b) Dnem dosažení 15 let věku, ne však před ukončením povinné školní docházky.

c) Narozením.

Správná odpověď: b) Dnem dosažení 15 let věku, ne však před ukončením povinné školní docházky.

 

 Otázka č.30 ze dne 12.5.2014

Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel vzniká:

a) Dosažením 18 let věku.

b) Dosažením 15 let věku.

c) Narozením.

Správná odpověď: c) Narozením. 

  

Otázka č.29 ze dne 5.5.2014

Zaměstnavatel:

a) Nemusí poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích a zajišťovat projednání s ním.

b) Musí poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích a zajišťovat projednání s ním.

c) Nemusí poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích a zajišťovat projednání s ním, pokud je toto stanoveno v pracovní smlouvě.

Správná odpověď: b) Musí poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích a zajišťovat projednání s ním.

 

Otázka č.28 ze dne 28.4.2014

Zaměstnavatelem se pro účely zákoníku práce rozumí:

a) Právnická nebo fyzická osoba.

b) Právnická osoba ano, fyzická osoba ne.

Správná odpověď: a) Právnická nebo fyzická osoba.   

 

Otázka č.27 ze dne 22.4.2014

Řídí se pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy zákoníkem práce?

a) Ano, bez výhrad

b) Ano, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak

c) Ne, pracovní vztahy v družstvech řeší zcela zákon o družstvech

Správná odpověď: b) Ano, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak

 

Otázka č.26 ze dne 14.4.2014

Jestliže je veřejná funkce vykonávána v pracovním poměru, řídí se tento pracovní poměr zákoníkem práce?

a) Ano

b) Ne

Správná odpověď: a) Ano

 

Otázka č.25 ze dne 7.4.2014

Patří dohody o práci konané mimo pracovní poměr mezi základní pracovněprávní vztahy?

a) Ano

b) Ne

Správná odpověď: a) Ano.

 

 Otázka č.24 ze dne 31.3.2014

Mohou fyzické osoby ve věku do 15 let vykonávat uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost? (Ve smyslu znění ustanovení zákona č.262/2006 Sb. - Zákoníku práce.)

a) Ne

b) Ano, neomezeně, na základě rozhodnutí jejich zákonného zástupce

c) Ano, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

Správná odpověď: c) Ano, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

 

Otázka č.23 ze dne 24.3.2014

Práce fyzických osob ve věku do 15 let je zakázána. Je také zakázána práce fyzických osob starších 15 let do skončení povinné školní docházky?

a) Ano

b) Ne

Správná odpověď: a) Ano

 

Otázka č.22 ze dne 17.3.2014

V souvislosti s porodem a péčí o dvě a více narozených dětí přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená v délce:

a) 37 týdnů

b) 40 týdnů

c) 44 týdnů

Správná odpověď: a) 37 týdnů

 

Otázka č.21 ze dne 10.3.2014

V souvislosti s porodem a péčí o jedno narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená v délce:

a) 28 týdnů

b) 32 týdnů

c) 36 týdnů

Správná odpověď: a) 28 týdnů

 

Otázka č.20 ze dne 3.3.2014

Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci při ošetřování dítěte mladšího:

a) 8 let

b) 10 let

c) 12 let

Správná odpověď: b) 10 let

 

Otázka č.19 ze dne 25.2.2014

Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit:

a) Více než 10 hodin v jednotlivých týdnech a 250 hodin v kalendářním roce

b) Více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce

c) Více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 180 hodin v kalendářním roce

Správná odpověď: b) Více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce

 

 Otázka č.18 ze dne 17.2.2014

Délka směny nesmí přesáhnout:

a) 10 hodin

b) 12 hodin

c) 16 hodin

Správná odpověď: b) 12 hodin.

 

 Otázka č.17 ze dne 10.2.2014

Jaký je správný tvar 7.pádu množného čísla slova manželé - manželi nebo manžely?

Správná odpověď: Oba tvary jsou možné.

 

Otázka č.16 ze dne 3.2.2014

Připouští zákoník práce pracovněprávní vztah mezi manželi?

a) Ano

b) Ne

Správná odpověď: b) Ne

 

 Otázka č.15 ze dne 27.1.2014

Smí se sjednaná zkušební doba prodloužit o dobu celodenní dovolené?

a) Ne

b) Ano

Správná odpověď: b) Ano

 

Otázka č.14 ze dne 20.1.2014

Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem? Odpovězte ano nebo ne podle toho, zda jsou následující definice správné.

Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li zákonem stanoveno jinak.

Plat je peněžité plnění a plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je: a) Stát; b) Územní samosprávný celek; c) Státní fond; d) Příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů; e) Školská právnická osoba řízená MPSV, krajem, obcí nebo dobrovolným svazem obcí podle školského zákona.

Správná odpověď: Ano

 

Otázka č.13 ze dne 13.1.2014

Zaměstnanci přísluší za dobu práce v sobotu nebo neděli příplatek:

a) Nejméně 10% průměrného výdělku

b) 35% průměrného hodinového výdělku

c) 25% v sobotu a 50% v neděli z průměrného hodinového výdělku

Správná odpověď: a) Nejméně 10% průměrného výdělku

 

Otázka č.12 ze dne 6.1.2014

Přísluší při pracovní cestě zaměstnanci náhrada za použití MHD?

a) Ano

b) Ne

Správná odpověď: a) Ano

Přestávka v soutěži 23.12.2013 - 5.1.2014

Otázka č.11 ze dne 16.12.2013

Pružné rozvržení pracovní doby:

a) Se neuplatní při pracovní cestě zaměstnance

b) Se musí uplatnit i při pracovní cestě zaměstnance

Správná odpověď: a) Se neuplatní při pracovní cestě zaměstnance

   

 Otázka č.10 ze dne 9.12.2013

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut nejdéle po:

a) 4 hodinách nepřetržité práce

b) 5 hodinách nepřetržité práce

c) 6 hodinách nepřetržité práce

Správná odpověď: c) 6 hodinách nepřetržité práce

 

  Otázka č.9 ze dne 25.11.2013

V režimu pružné pracovní doby nesmí celková délka směny přesáhnout:

a) 10 hodin

b) 12 hodin

c) 16 hodin

Správná odpověď: b) 12 hodin

 

 Otázka č.8 ze dne 18.11.2013

Začátek a konec časových úseků základní a volitelné pružné pracovní doby určuje:

a) Zaměstnanec

b) Zaměstnavatel

Správná odpověď: b) Zaměstnavatel

 

Otázka č.7 ze dne 12.11.2013

V dohodě o provedení práce:

a) Musí být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá.

b) Nemusí být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá.

 Správná odpověď: a) Musí být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá.

 

 Otázka č.6 ze dne 5.11.2013

Na jakou maximální dobu (v hodinách) v kalendářním roce smí být uzavřena dohoda o provedení práce?

Správná odpověď: 300 hodin.

 

Otázka č.5 ze dne 28.10.2013

Pracovní smlouva:

a) Může být uzavřena písemně nebo ústně.

b) Musí být uzavřena písemně nebo ústně v přítomnosti minimálně dvou svědků.

c) Musí být uzavřena písemně.

Správná odpověď: c) Musí být uzavřena písemně.

 

Otázka č.4 ze dne 21.10.2013

Zkušební doba:

a) Nesmí být delší než 3 měsíce a u vedoucích zaměstnanců než 6 měsíců.

b) Musí být vždy 3 měsíce.

c) Musí být sjednána smluvně v rozmezí trvání 3 až 6 měsíců.

Správná odpověď: a) Nesmí být delší než 3 měsíce a u vedoucích zaměstnanců než 6 měsíců.

 

Otázka č.3 ze dne 14.10.2013

Musí nebo nemusí být při nástupu do pracovního poměru sjednána zkušební doba?

Správná odpověď: Nemusí.

 

Otázka č.2 ze dne 7.10.2013

Jaké jsou časové limity intervalů trvání pracovní cesty pro poskytnutí stravného?

a) 4 až 10 hodin; 10 až 18 hodin; 18 až 24 hodin

b) 5 až 12 hodin; 12 až 18 hodin; 18 až 24 hodin

c) 6 až 12 hodin; 12 až 16 hodin; 16 až 24 hodin

Správná odpověď: b) 5 až 12 hodin; 12 až 18 hodin; 18 až 24 hodin

 

Otázka č.1 ze dne 30.9.2013

Jaké číslo má zákon zvaný zákoník práce z roku 2006?

Správná odpověď: Zákon č. 262 / 2006 Sb.

©2008 - 2023 Havlík @ Stejskal s.r.o.
©2012 - 2023 PKy-WebTvorba.cz – vývoj a správa webových prezentací.
Všechna práva vyhrazena.