Personální agentura - Havlik Stejskal

lista-top-menu

Newsletter

NOVINKY: Objednejte si náš informační bulletin a buďte o všem dobře informováni.

Newsletter

Zpravodaj-Newsletter-Havlík

Assessment Centrum / Development Centrum (2)

ASSESSMENT CENTRUM-DEVELOPMENT CENTRUM chování, potenciál, dovednost

Účinný a kvalitní výběr zaměstnanců z několika kandidátů

 • Objektivní výběr kandidátů několika hodnotiteli
 • Eliminace vlivu subjektivního hodnocení
 • Hodnocení dovedností, potenciálu, chování a reakcí kandidátů v interakci s ostatními
 • Identifikace potenciálu uchazečů vzhledem ke konkrétní pozici a konkrétním požadavkům / kompetencím
 • Variabilní program a možnost jeho přímého přizpůsobení obsazované pozici
 • Assessment Centrum může obsahovat:
  • Psychologické metody (psychologické testy a dotazníky)
  • Modelové situace (skupinové, individuální a duální) zaměřené na řešení konkrétních úkolů a sledování dovedností, potenciálu a chování
  • Řešení případových studií

Development Centrum

 • Identifikace rozvojového potenciálu zaměstnanců pro maximální výkon
 • Využívá podobné metody jako Assessment Centrum
 • Mapuje silné a slabé stránky podle kompetenčního profilu a/nebo kompetenčního modelu firmy
 • Komplexní obraz o potenciálu zaměstnanců
 • Vytvoření efektivního a cíleného plánu rozvoje pro jednotlivé zaměstnance
 • Umožňuje volit cíleně další profesní směřování zaměstnance v rámci společnosti a dává prostor pro predikci jeho úspěšnosti v jiných pozicích
 • Poskytuje zrcadlo a podrobnou zpětnou vazbu jednotlivým účastníkům a posiluje tak jejich motivaci pracovat na sobě
 • Ideálně je Development Centrum realizováno mimo prostory společnosti, v neutrálním prostředí, které umožňuje realizovat i venkovní aktivity v terénu
 • Doba trvání Development Centra jeden až dva dny
 • Výstupem je podrobná zpráva ke každému účastníkovi zaměřená na jeho silné a slabé stránky obsahující návrh na další profesní rozvoj plus zpětná vazba nadřízenému v tom smyslu jak motivovat a rozvíjet jednotlivé podřízené

Kontaktujte nás pro bližší informace: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shrnutí:
Assessment Centrum - objektivní způsob výběru kandidátů podle dovedností, potenciálu a chování několika hodnotiteli.
Development Centrum - identifikace rozvojového potenciálu zaměstnanců pro maximální výkon.

©2008 - 2023 Havlík @ Stejskal s.r.o.
©2012 - 2023 PKy-WebTvorba.cz – vývoj a správa webových prezentací.
Všechna práva vyhrazena.